VIKTIGT INFORMATION ANGÅENDE COVID-19

I enighet med folkhälsomyndighetens riktlinjer arbetar vi för att begränsa antalet personer som
uppehåller sig i butiken. På grund av rådande situation har vi även minskad personaltäthet.
Vi ber er därför avstå att besöka butiken i så stor utsträckning som möjligt.

Använd istället kontaktformuläret på hemsidan, alla beställningar skickas som vanligt till
order@rasundalas.se från er registrerade e-postadress.


OM RÅSUNDA LÅS.

Butiken har legat på nuvarande adress på Råsundavägen 155 sedan 1993 och inrymmer vårt servicelager där vi lagerhåller över 2000 artiklar. Vi handlar med såväl privatpersoner som företag. I dessa lokaler har vi även egen tillverkning av lås och nycklar.

Vi får dagliga leveranser med anskaffningsvaror från flera av landets största grossister. Beställningar som bekräftas innan 09.00 levereras samma dag förutsatt att produkten finns hos grossist.

All vår personal kan uppvisa giltig företagslegitimation kopplad till ID06 i enighet med skatteverkets regler om elektronisk personalliggare på byggarbetsplatser och arbetar under kollektivavtal.


FÖR ARBETSSÖKANDE.

Arbetet som låssmed är varierande och mångfacetterat, branschen är bred och rymmer allt från klassiskt trä och metallarbete till säker informationshantering. På Råsunda Lås tar vi fasta på vikten av tradition och hantverk för att kunna möta ny teknik och nya utmaningar med stöd av nära 100 år av ackumulerad kunskap.

Vill du jobba mer hållbart och tycker att det är intressant med effektivisering?
Trivs du när du får ta eget ansar och blir du taggad av att jobba i ett lag mot gemensamma målsättningar? På Råsunda Lås kan vi erbjuda dig en utvecklande arbetsdag tillsammans med ett härligt gäng medarbetare.

Vi är en del SLR's lärlingsprogram och har ett fortlöpande samarbete med flera av Stockholms yrkestekniska gymnasium, om du skall praktisera och vill göra din praktik hos oss på Råsunda Lås, maila i så fall personalavdelningen.


EN KORT HISTORIA.

År 1932 grundades T.G Appelgrens lås och mekaniska verkstäder vilka efter att ha kommit i nuvarande ägo år 1979 bytte namn till Råsunda Låsservice AB och sedermera Råsunda Lås AB. Från början låg verksamheten på Råsundavägen 123, men 1993 flyttades den till postens gamla lokaler på Råsundavägen 155, här finns fortfarande den ursprungliga verksamheten med ett brett sortiment av servicedetaljer med egen tillverkning av nycklar och cylindrar, tillika försäljning av konsument -och fackprodukter.

I takt med att Solna blev ett med Stockholm har också bolaget vuxit, år 2014 moderniserades bolaget och i samband med detta kortades bolagsnamnet ner till det mer lättlästa Råsunda Lås. År 2018 expanderade verksamheten ytterligare och avdelningen för installation och service huserar nu mer i Sundbyberg tillsammans med arbetsledningen. Även ljuslådorna på butikens fasad fick en ansiktslyftning i samband med namnbytet men den ursprungliga skylten med ordet "Låsmed" på har följt med sedan slutet av 1900-talet. Inne i butiken finns även brevinkastet till den gamla lokalen bevarat dit det kom efter att en lång tid ha varit bortglömt fram tills det vid en renovering åter såg dagens ljus och tack vare en uppmärksam medborgares försorg kunde återbördas.

Våren 2020 uppgick Råsunda Lås i moderbolaget Råsunda Säkerhetsentreprenad AB (Råsäk AB).

 

Copyright RÅSUNDA LÅS